Minderen

Minderen

Meerdere minderingen op een toer:

Maak het aantal vereiste minderingen door steeds 1 st over te slaan.

of

(a) haak 2 vasten samen door de haak in de eerste steek van de vorige toer te steken, maak en omslag en haal deze door de eerste lus (2 lusjes op de naald). Steek de naald in de volgende steek van de vorige toer, maak een omslag en haal deze door het eerste lusje op de haaknaald….

(b) maak weer een omslag en haal deze door alle 3 de lusjes op de naald.

Meervoudige mindering aan het begin van een toer:

Haak halve vasten op elke steek tot aan het punt waar het patroon weer verder gaat.

Meervoudige mindering aan het eind van een toer:

Haak volgens het patroon tot aan het aantal te minderen steken. Laat deze steken rusten, keer het werk en haak verder.